Get Adobe Flash player

Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů


Dodavatel / odběratel, CZ FRUIT, odbytové družstvo, zpracovává osobní údaje odběratelů / dodavatelů pouze z důvodu jejich potřeby pro plnění smlouvy s odběratelem / dodavatelem, jakož i za účelem plnění povinností uložených dodavateli právními předpisy.


Podrobnější informace týkající se zpracování jejich osobních údajů dodavatelem mohou fyzické osoby získat prostřednictvím e-mailu: osobniudaje(a)czfruit.cz, nebo na tel.: 235 094 441, či dotazem prostřednictvím formuláře ZDE


Informace o ochraně osobních údajů obchodních partnerů naleznete: ZDE